Porušení dotačních podmínek v době koronaviru COVID 19 a jak je efektivně řešit

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Mgr. Vladimír Dlouhý DiS.

Ministerstva financí - věnuje se harmonizaci finančního řízení v oblasti kontroly dotací ze státního rozpočtu a ESI fondů.V oblasti kontroly dotací se pohybuje od roku 2008. V letech 2011-2019 působil na vedoucích pozicích na Generálním finančním ředitelství, kde řídil výkon kontroly dotací na finančních úřadech a odpovídal za koordinaci správy odvodů za porušení rozpočtové kázně. 

Popis:

Cíl semináře

Účastníci semináře se seznámí s možnými riziky porušení dotačních pravidel v době koronavirové pandemie a praktickými návody, jak tato rizika eliminovat. Na kurzu jsou dále vysvětlovány praktické postupy jak řešit již vzniklá porušení zapříčiněná v důsledku koronaviru COVID 19.

Obsah semináře

Primární pozornost je věnována dotacím poskytovaným podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Obsah kurzu je určen jak příjemcům českých či evropských dotačních prostředků, kteří se mohou dostat do obtíží v době koronavirové, tak pracovníkům poskytovatelů dotací ze státního rozpočtu nebo ESI fondů, kteří si chtějí utřídit postupy v dané oblasti.

Doporučená literatura

  • Zákon č. 218/20000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
  • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
  • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-593/2016; Kontrola u příjemce dotace a na co si dát v praxi pozor

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

04.02.2021
ON-LINE

Začátek: 04.02.2021 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2140200077

Uzávěrka: 28.01.2021

 Další termíny:

21.04.2021
Praha
21.04.2021
ON-LINE
23.06.2021
Praha
23.06.2021
ON-LINE
10.08.2021
Praha
10.08.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky