Služební hodnocení - vazba na odměňování státních zaměstnanců

ON-LINE SEMINÁŘ UZAVŘENO

Lektor:

Mgr. Zuzana Brücknerová

vedoucí oddělení koordinace státní služby sekce pro státní službu členka komise Legislativní rady vlády pro správní právo

Popis:

Cíl semináře

Seminář je zaměřen na problematiku služebního hodnocení podle zákona o státní službě.

Obsah semináře

- právní úprava služebního hodnocení

- hodnocení, hodnotitelé

- základní zásady služebního hodnocení

- průběžné hodnocení

- podklady pro služební hodnocení

- hodnocené oblasti, hodnoticí kritéria, bodová a slovní klasifikace

- výsledky služebního hodnocení

- osobní příplatek

- vynikající všeobecně uznávaný odborník

- mimořádný platový postup na základě služebního hodnocení

- individuální cíle pro další osobní rozvoj

- typy služebního hodnocení

- seznámení státního zaměstnance se služebním hodnocením

- námitky proti služebnímu hodnocení

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves s.r.o., Vyšehradská 320, 12800 Praha 2, IČ: 04636902, DIČ: CZ04636902

 Termín:

28.01.2021
ON-LINE

Začátek: 28.01.2021 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 3 220 Kč bez DPH

Var. symbol: 2030200059

Uzávěrka: 21.01.2021

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky