Hospodaření školy ve vazbě na schválený rozpočet a úskalí při jeho tvorbě v roce 2021

ON-LINE SEMINÁŘ UZAVŘENO

Lektor:

Ing. Hana Juráňová

Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.

Popis:

Obsah semináře

 • Platná legislativa pro rozpočty příspěvkové organizace zřízené ÚSC.
 • Rozbor jednotlivých ustanovení zákona 250/2000 Sb. v návaznosti na ustanovení zákona č. 23/2017 Sb.. Stanoviska MFČR, jejich vývoj v čase a odpovědi na dotazy.
 • Úloha zřizovatele v procesu schvalování, řešení změn a kontrol hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem – zásady stanovené zřizovatelem.
 • Definice rozpočtu povinně sestavovaného školou a období, kterého se má týkat
 • Odpovědnost za návrh rozpočtu, za sledování průběžného čerpání nákladů a plnění plánovaných příjmů. Návaznost rozpočtu na plán činnosti, plán lidských zdrojů …
 • Formy zveřejňování, druhy zveřejňovaných dokumentů, lhůty stanovené pro jejich zveřejnění.
 • Jednotlivé etapy činností vedoucích ke zveřejnění schváleného rozpočtu, stanovení odpovědných osob vnitřním předpisem p.o.
 • Harmonogram zpracování rozpočtu v návaznosti na předpis stanovený zřizovatelem s ohledem na termíny umožňující schválení rozpočtu oprávněným orgánem zřizovatele.
 • Priority sestavení rozpočtu, návrh výše předpokládaných příjmů a výdajů v detailním členění dle rozhodnutí zřizovatele. Není stanoveno právními předpisy, nutno zvážit přiměřenost zvoleného řešení (zda za střediska, za činnosti, za anal. účty, za třídy…)
 • Komentář k vybraným položkám.
 • Vlastnosti rozpočtu: transparentnost, srozumitelnost, pravdivost, vyrovnanost, tzn., Výnosy včetně příspěvku zřizovatele musí odpovídat nákladům. Jak rozpočet hospodářské činnosti?
 • Rizikové faktory – předvídatelné a nepředvídatelné náklady i výnosy, není zveřejňován rozpočet na výdaje a příjmy ani na investice, neschválení rozpočtu zřizovatelem, požadavky na jeho změny, rozpočtové provizorium?
 • Jak sledovat soulad dosahovaných výsledků hospodaření se schváleným rozpočtem. Důsledky významných odchylek, četnost hodnocení plnění rozpočtu a požadavky zřizovatele na předávání informací – forma a termíny.
 • Hodnocení dosaženého souladu před schvalováním nových rozpočtů.

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Kategorie:

Finanční a daňové právo, MajetekŠkolství, Vzdělávání

Pořadatel:

Aliaves s.r.o., Vyšehradská 320, 12800 Praha 2, IČ: 04636902, DIČ: CZ04636902

 Termín:

08.02.2021
ON-LINE

Začátek: 08.02.2021 09:00 (pondělí)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2130200003

Uzávěrka: 01.02.2021

 Další termíny:

07.05.2021
Praha
07.05.2021
ON-LINE
04.10.2021
Praha
04.10.2021
ON-LINE
06.12.2021
Praha
06.12.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky