Stavební zákon - současnost a budoucnost právní úpravy

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektoři:

Mgr. Jana Machačková

Zaměstnanec Ministerstva pro místní rozvoj - odbor stavebního řádu. Spoluautorka stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Má za sebou bohatou publikační činnost v odborných časopisech a publikacích a je zkušební komisařkou pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování.

JUDr. Vladimíra Sedláčková

bývalá ředitelka odboru stavebního řádu na MMR, spoluautorka zákona o vyvlastnění, lektorka a komisařka pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku stavebního řádu a vyvlastnění

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je představit účastníkům kurzu srovnání současné právní úpravy a hlavní teze připravované právní úpravy.

Obsah semináře

Témata:

 • organizace výkonu veřejné správy
 • ochrana veřejných zájmů
 • ochrana soukromých zájmů
 • elektronizace (digitalizace) stavební správy
 • rozhodování o záměru – posouzení umístění a povolení záměru
 1. formy územního rozhodování – územní řízení, zjednodušené územní řízení, územní souhlas, veřejnoprávní smlouva
 2. formy provádění – ohlášení, stavební řízení, oznámení s certifikátem autorizovaného inspektora, veřejnoprávní smlouva
 3. společné územní a stavební řízení
 4. nové formy posouzení umístění a povolení staveb podle navrhované právní úpravy

 • zvláštní postupy u záměru vyžadujících posouzení vlivů na životní prostředí – úpravy podle stavebního zákona a podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
 • užívání staveb
 • odstraňování nepovolených staveb

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - MV AK/PV-59/2014; Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

28.01.2021
ON-LINE

Začátek: 28.01.2021 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2140200058

Uzávěrka: 21.01.2021

 Další termíny:

25.03.2021
ON-LINE
29.04.2021
Praha
29.04.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky