Efektivní správa veřejných budov - Facility management

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Ing. Ondřej Štrup IFMA Fellow

Ondřej Štrup se od začátku tohoto století se plně věnuje oboru „Facility management“. Založil lokální pobočku celosvětové asociace facility manažerů IFMA CZ, je garantem rekvalifikačního vzdělávání facility manažerů. V souvislosti s tímto oborem se zaobíral tématem Smart City v praxi našich měst. Ondřej Štrup je držitelem titulu IFMA Fellow, který je v tomto oboru vnímán jako nejvyšší ocenění.

Popis:

Cíl semináře

Seznámit pracovníky veřejných institucí odpovědné za správu majetku s principy efektivní správy budov. Provoz budov a podpůrných činností vaší organizace může velmi významně ovlivnit provozní prostředí budov, ale i celkové finanční výsledky. Vhodným managementem lze průběžně optimalizovat náklady, existuje i řada řešení, na jejichž základě se zvýší užitek služeb Facility managementu bez zásadních investic.

Obsah semináře

Nekompetentní řízení provozu nemovitostí přináší zbytečné náklady a blokuje kvalitní chod firem, úřadů a dalších organizací. Již dávno nejde o běžnou správu budov-profesionální Facility manažer řídí, plánuje, kontroluje a průběžně zvyšuje komfort uživatelů a hodnotu nemovitosti při zohledňování nejekonomičtějších řešení.

V našem semináři vás zorientujeme v platných a připravovaných standardech Facility Managementu a v tom, co konkrétně znamenají pro správu nemovitostí. Naučíte se, jak řídit dílčí aktivity FM a jak správně vybrat a smluvně ukotvit spolupráci s jednotlivými dodavateli služeb. Pochopíte, které dokumenty a podklady jsou pro správu nemovitosti absolutně nezbytné a v čem vám pomohou SW nástroje.

Základní pravidla a principy zavádění a řízení Facility Managementu

 • Aktuálně platné, resp. připravované standardy pro Facility Management (EN 15221, ISO 55000, ISO 41000) a jejich význam
 • Vztah Asset managementu, Property managementu a Facility managementu
 • Problematika strategické, taktické a provozní úrovně řízení
 • Formy a způsob zajištění FM služeb
 • Jaké služby spadají do Facility managementu
 • Silné a slabé stránky in-house (dříve insourcingu) a outsourcingu, aneb co je výhodné zajistit dodavatelsky
 • Průběh implementace integrovaného Facility managementu do organizace krok za krokem
 • Infrastrukturální (technický) Facility management a jeho role v celém oboru
  • Evidence majetku a prostor
  • Nezbytná dokumentace technické správy v kontextu řízení
  • Problematika bezpečnosti v oblasti technického FM
  • Základy stavební a TZB údržby v kontextu FM podpory
  • Význam vyváženosti CAPEX a OPEX financování

Určeno

Seminář je určen pro všechny úrovně pracovníků veřejné správy odpovědné za správu veřejných budov a nemovitostí a za zajištění chodu kanceláří a pracovních prostor.

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra

Kategorie:

Doprava, Logistika

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

26.01.2021
ON-LINE

Začátek: 26.01.2021 09:00 (úterý)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2140200008

Uzávěrka: 19.01.2021

 Další termíny:

20.05.2021
Praha
20.05.2021
ON-LINE
17.08.2021
Praha
17.08.2021
ON-LINE
14.10.2021
Praha
14.10.2021
ON-LINE
09.12.2021
Praha
09.12.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky