Odpovědnost za škodu v dopravě

ON-LINE SEMINÁŘ

Lektor:

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující o dovoláních ve věcech sporů o náhradě škody včetně přímých nároků proti pojišťovně a ve věcech obdobných s výjimkou sporů podle zákona č. 82/1998 Sb.

Popis:

Obsah semináře

  • že odpovědnost za škodu z provozu dopravních prostředků se vztahuje i na provoz lyžařských vleků, výtahů a eskalátorů
  • jaké jsou jednotlivé složky práva na náhradu škody způsobenou provozem vozidla a z ní odvozené jednotlivé složky práva na plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
  • že poškozený při dopravní nehodě má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených na vypůjčení či pronájem vozu (zejména po dobu opravy vlastního motorového vozidla, je-li skutečně opravováno)
  • že pokud je pojistná událost jen obecně vymezena jako skutečnost, s níž je spojena povinnost pojistitele plnit, zahrnuje pojistná událost nejen událost, která vedla ke vzniku škody, ale i vznik škody samotné (včetně škody na zdraví) a nemůže být zásadně totožná s dopravní nehodou 
  • provozovatelem letadla odpovědným objektivně za škodu způsobenou zvláštní povahou jeho provozu je vlastník letadla, není-li v leteckém rejstříku uvedena jiná osoba jako provozovatel
  • že okolnost, že o přestupku řidičky osobního automobilu, která zavinila dopravní nehodu, nebylo v důsledku promlčení rozhodnuto v přestupkovém řízení, však nevyloučila, aby se žalobce domohl náhrady škody, která mu vznikla poškozením autobusu
  • že zdravotní pojišťovna má proti pojistiteli odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorových vozidel přímý nárok na náhradu nákladů vynaložených na léčení svého pojištěnce zraněného zaviněným protiprávním jednáním při dopravní nehodě
  • že základem pro určení výše odměny advokáta pro účely náhrady nákladů řízení ve sporu o náhradu nemajetkové újmy, jejíž výše záležela na znaleckém posudku nebo úvaze soudu, není částka požadovaná žalobou, nýbrž až částka přisouzená
  • jaké jsou nejčastější dopravní situace při střetu provozů a jak jsou soudy posuzovány a kvalifikovány

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Kategorie:

Správní a trestní právo, PřestupkyDoprava, LogistikaOstatní

Pořadatel:

Aliaves s.r.o., Vyšehradská 320, 12800 Praha 2, IČ: 04636902, DIČ: CZ04636902

 Termín:

23.04.2021
ON-LINE

Začátek: 23.04.2021 09:00 (pátek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 16.04.2021

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

23.04.2021
Praha
31.05.2021
Praha
31.05.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky