Jak se zbavit neschopného zaměstnance a další v praxi problémová ustanovení zákoníku práce

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

doc.JUDr. Jakub Morávek Ph.D.

docent a tajemník katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Vedle svého působení na Právnické fakultě je taktéž aktivním advokátem, partnerem advokátní kanceláře Felix a spol. Ve své advokátní praxi se zaměřením zejména na právo pracovní, občanské a správní, včetně ochrany osobních údajů. V letech 2010–2012 působil jako ředitel odboru právní podpory a schengenské spolupráce Úřadu pro ochranu osobních údajů. Je autorem či spoluautorem bezmála stovky článků v odborných periodicích a příspěvků v konferenčních sbornících, v nichž se zaměřuje vedle práva pracovního, civilního a správního práva (zejména problematiky ochrany osobních údajů) i na prolnutí práva a jiných normativních soustav a systémů. Taktéž je autorem či spoluautorem řady odborných publikací a úspěšným řešitelem a spoluřešitelem několika grantových projektů. Působí jako místopředseda České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení a jako člen a předseda expertních orgánů České advokátní komory. 

Popis:

Obsah semináře

-         Jednotlivé způsoby rozvázání pracovního poměru

-      Pracovní poměr na dobu určitou, jeho skončení a neplatné sjednání doby jeho trvání

-      Dohoda o rozvázání pracovního poměru – možné a nemožné závazky

-      Zrušení ve zkušební době, výpověď z pracovního poměru a okamžité zrušení pracovního poměru z hlediska advokátní praxe a rozhodovací praxe (nejen) vysokých soudů – podrobná specifikace jednotlivých výpovědních důvodů a důvodů pro okamžité zrušení pracovního poměru

-      Skončení pracovního poměru ve specifických případech – přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a převod činnosti zaměstnavatele, hromadné propouštění

-      Doručování v pracovněprávních vztazích

-      Odstupné a jiná plnění při skončení pracovního poměru

-      Neplatné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance a zaměstnavatele – varianty a možné nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance a zaměstnavatele, podmínky jejich efektivního uplatnění

-      Konkurenční doložka

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-380/2019; Pracovní právo

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

25.01.2021
ON-LINE

Začátek: 25.01.2021 09:00 (pondělí)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2140200061

Uzávěrka: 18.01.2021

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky