Novinky v pracovním právu pro rok 2021 ve veřejné i soukromé sféře

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

prof. doc. JUDr. Petr Hůrka Ph.D.

Náměstek ministra vnitra pro státní službu, bývalý náměstek MPSV pro sekci legislativní, člen Komise pro pracovní právo Legislativní rady vlády. Expert na pracovní právo, který působí na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě UK v Praze. Autor mnoha významných vědeckých publikací a častý člen řešitelských týmů vědecko-výzkumných projektů.

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je představit účastníkům kurzu novinky v pracovním právu pro rok 2021 pohledem autora legislativních úprav.

Obsah semináře

V rámci semináře bude detailně prezentováno zejména:

 

- shrnutí hlavních legislativních změn

- velká novela zákoníku práce

- nová úprava dovolené, určení délky dovolené, správný způsob
  výpočtu, poskytování a převádění dovolené

- sdílené pracovní místo

- doručování písemností

- změny v náhradě škody

- ostatní změny v zákoníku práce

- platové tarify pro rok 2021

- formy výkonu práce a její rozvržení s ohledem na covidová opatření

- práce z domova

- překážky v práci

Harmonogam:

9:00 – 14:30

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-375/2017, Novela zákoníku práce

Kategorie:

Pracovní právo, Mzdy

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

14.12.2020
ON-LINE

Začátek: 14.12.2020 09:00 (pondělí)

Délka výuky: 5 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 4 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200504

Uzávěrka: 07.12.2020

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky