Praktické otázky home office

AKREDITOVÁNO MV POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY

Lektor:

JUDr. Jakub Morávek Ph.D.

odborný asistent a tajemník na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Vedle svého působení na Právnické fakultě je taktéž aktivním advokátem se zaměřením zejména na právo pracovní, občanské a správní, včetně ochrany osobních údajů. V letech 2010–2012 působil jako ředitel odboru právní podpory a schengenské spolupráce Úřadu pro ochranu osobních údajů. Je autorem či spoluautorem bezmála stovky článků v odborných periodicích a příspěvků v konferenčních sbornících, v nichž se zaměřuje vedle práva pracovního, civilního a správního práva (zejména problematiky ochrany osobních údajů) i na prolnutí práva a jiných normativních soustav a systémů. Taktéž je autorem či spoluautorem řady odborných publikací a úspěšným řešitelem a spoluřešitelem několika grantových projektů. Působí jako místopředseda České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení a jako člen expertních orgánů České advokátní komory. 

Popis:

Obsah semináře

Praktické otázky home office

 • Pojmové vymezení výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele (dál také jen jako home office) – rozlišení zákonných režimů
 • Nezbytná dokumentace pro realizaci home office
 • Pravidla pro efektivní výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele (stanovení pracovní doba, komunikace, výkaz odpracované pracovní doby)
 • Náhrada za využití vlastních pracovních prostředků zaměstnance při home office
 • Překážky v práci při home office
 • Stravenky a jiné benefity při home office
 • Přesčas, noční práce, pracovní pohotovost a home office
 • Dovolená v době home office
 • Náhrada škody a home office, včetně pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • Home office a ochrana osobních údajů
 • Home office a bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Zrušení home office ze strany zaměstnavatele
 • Další aktuální otázky spojené s pandemickou situací, zejména převedení na jinou práci, dočasné přidělení, změna druhu práce

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MV - AK/PV-375/2017, Novela zákoníku práce

Kategorie:

Měkké dovednosti, Informatika

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

26.10.2020
Praha

Začátek: 26.10.2020 09:00 (pondělí)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 19.10.2020

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

26.10.2020
ON-LINE
POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠKY
16.11.2020
Praha
16.11.2020
ON-LINE
07.12.2020
Praha
07.12.2020
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky