Správní řád - 3 díly

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MVVÍCEDENNÍ BLÍŽÍ SE TERMÍN PŘIHLÁŠEK

Lektor:

JUDr. Petr Novák PhD.

zkušební komisař ZOZ podle zákona o úřednících územních samosprávných celků, zaměstnanec Ministerstva vnitra – ředitel odboru bezpečnostního výzkumu a vzdělávání

Popis:

Jednou z nejtěžších částí zkoušky ZOZ ze správního řádu. Zkouška ZOZ je písemná a ústní a probíhá před tříčlennou zkušební komisí, kterou tvoří minimálně jeden odborník na správní řád.

Z důvodu obtížnosti zkoušky se domníváme, že účastníkům nepostačí samotná příprava před zkouškou pořádaná Institutem pro veřejnou správu, a proto jsme pro Vás připravili sérii seminářů týkajících se jednotlivých částí správního řádu. Semináře jsou vhodné i pro právníky nebo další úředníky, kteří vykonávají agendy, v nichž SŘ příliš nevyužívají nebo se na ně zatím vztahuje pouze v rozsahu základních zásad a neformálních úkonů dle Čtvrté části SŘ.

Naopak semináře (na jednu stranu obecností a na druhou širokým záběrem) asi neuspokojí právníky specialisty, kteří vykonávají specializovanou správní agendu (stavební řízení, přestupkové řízení apod.), protože se de facto jedná o vysvětlení základů SŘ. Rovněž pojetí výkladu a použití příkladů je cíleno zejména na úředníky bez právnického vzdělání.

Obsah semináře

Správní řád – 1. část 23.10.2020

 - Úvod

 - Proč vznikl nový SŘ

 - Procesní řády obecně

 - Struktura SŘ

 - Třetí část – zvláštní ustanovení

 - Čtvrtá část – neformální úkony

 - Pátá část – veřejnoprávní smlouvy

 - Šestá část – opatření obecné povahy

 - Sedmá část – stížnosti

 - Působnost

 - Základní zásady se souvislostmi (účastníci, zastupování, podklady, důkazy, lhůty k rozhodování, nečinnost)

Správní řád – 2. část 29.10.2020

 - Příslušnost

 - Další aspekty řízení (podjatost, vedení řízení, jazyk, doručování)

 - Úkony před zahájením řízení

 - Zahájení řízení

 - Zajišťovací prostředky

 - Průběh řízení

 - Vydání rozhodnutí

 - Zvláštní typy řízení

 - Zvláštní typy rozhodnutí

Správní řád – 3. část 5.11.2020

 - Náležitosti a účinky rozhodnutí

 - Nicotnost

 - Opravné prostředky (odvolání, rozklad, odpor, obnova, přezkum)

 - Správní soudy

 - Exekuce

 - Zopakování otázek, které u zkoušek ZOZ způsobují problémy

 - Test a výklad správných odpovědí

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-86/2015; Správní řád

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

23.10.2020
ON-LINE

Začátek: 23.10.2020 09:00 (pátek)

Délka výuky: 18 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 7 860 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200484

Uzávěrka: 22.10.2020

  Přihlásit na kurz
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky