Podílové spoluvlastnictví

BLÍŽÍ SE TERMÍN PŘIHLÁŠEK

Lektor:

Mgr. Michal Králík Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující o dovoláních ve věcech sporů z věcných práv a ve věcech sporů z bezpodílového spoluvlastnictví manželů a společného jmění manželů.

Popis:

 • právní úprava spoluvlastnictví včetně aktuální rozhodovací praxe NS;
 • principy správy;
 • přechodná ustanovení;
 • institut superficiální zásady (postupy soudů, otázky procesní);
 • určování žaloby v souvislosti s podílovým spoluvlastnictvím a naléhavý právní zájem;
 • institut oddělení ze spoluvlastnictví a jeho praktické souvislosti;
 • vypořádání spoluvlastnictví;
 • zrušení spoluvlastnictví;
 • odklad zrušení spoluvlastnictví (podstata, hmotněprávní a procesní souvislosti);
 • změna odkladu zrušení spoluvlastnictví;
 • diskuze

Harmonogam:

9:30–15:30

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Praha

Kategorie:

Vzdělávání advokátů

Pořadatel:

Aliaves s.r.o., Vyšehradská 320, 12800 Praha 2, IČ: 04636902, DIČ: CZ04636902

 Termín:

29.10.2020
Praha

Začátek: 29.10.2020 09:30 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 4 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2030200042

Uzávěrka: 22.10.2020

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

29.10.2020
ON-LINE
BLÍŽÍ SE TERMÍN PŘIHLÁŠEK
15.12.2020
Praha
15.12.2020
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky