Vidimace a legalizace - praxe Ministerstva vnitra

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

Bc. Pavlína Bartáková

Referent všeobecné správy a vnitřních věcí státu na Ministerstvu vnitra ČR.

Popis:

Cíl semináře

Provádění ověřování podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.

Seminář je primárně určen pro úředníky - začátečníky, kteří jsou výkonem této agendy nově pověřeni, nebo pro úředníky, kteří se připravují ke zkouškám podle zákona o ověřování. Cílem semináře je seznámit uchazeče se zákonem o ověřování a se souvisejícími předpisy včetně praktických ukázek provádění zápisů do ověřovací knihy.

Obsah semináře

Základní právní předpisy na úseku vidimace a legalizace

  • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška k zákonu o ověřování),
  • vybraná ustanovení zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • část čtvrtá a související ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 1) Působnost na úseku vidimace a legalizace, vedení vzorů otisků úředních razítek a podpisových vzorů ověřujících osob.

2) Vidimace (pojem, způsob provádění, kdy se vidimace neprovede, vyznačení vidimace, obsah ověřovací doložky).

3) Legalizace (pojem, způsob provádění, prokázání totožnosti, kdy se legalizace neprovede, vyznačení legalizace, obsah ověřovací doložky, legalizace za účasti dvou svědků, legalizace provedená na jiném vhodném místě).

4) Evidence vidimací a legalizací (ověřovací kniha) – vedení ověřovací knihy, uložení a zabezpečení ověřovací knihy, provádění oprav v ověřovací knize.

5) Odmítnutí provedení vidimace a legalizace.

6) Postup zařazení (příp. vyřazení) obecního úřadu do přílohy č. 1 vyhlášky k zákonu o ověřování.

6) Správní poplatky za provedení vidimace a legalizace (vyměření a vybírání správního poplatku, placení správního poplatku, osvobození od správního poplatku).

7) Praktické provedení vidimace a legalizace (praktické příklady, ukázky listin, seznámení s aktuálními stanovisky Ministerstva vnitra).

8) Odpovědi na dotazy účastníků semináře - diskuze.

Harmonogam:

9:00 – 15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-387/2017, Vidimace a legalizace

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

19.02.2021
ON-LINE

Začátek: 19.02.2021 09:00 (pátek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2140200048

Uzávěrka: 12.02.2021

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky