Administrace veřejných zakázek vlastními zaměstnanci

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MVVÍCEDENNÍ

Lektor:

JUDr. Lenka Matochová

je právničkou Odboru práva veřejných zakázek MMR. Je spoluautorkou zákona o zadávání veřejných zakázek a navazující komentářové literatury, podílela se na zpracování překladu evropských zadávacích směrnic do českého jazyka, je aktivní administrátorkou zadávacích řízení. Ve své akademické a publikační činnosti se soustředí na právní regulaci změn závazků ze smluv na veřejné zakázky a na elektronickou komunikaci v zadávacích řízeních.

Popis:

Cíl semináře

Zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) poskytuje zadavatelům jen málo konkrétních instrukcí, jak postupovat při zadávání veřejné zakázky, o rozdělení rolí v rámci zadavatele mlčí. V aplikační praxi se pak zadavatel setká s otázkou, jak má zadávací řízení fakticky zorganizovat.  Za tím účelem musí vždy být provedeno rozdělení rolí jednotlivých pracovníků/útvarů zadavatele, především ale přijetí interních pravidel pro zadávání (nejen) veřejných zakázek.

Lektorka se v rámci rozboru jednotlivých kroků zadavatele v zadávacím řízení bude věnovat odpovědnosti zadavatele a jeho pracovníků při administraci VZ a bude se věnovat nastavení interních (např. schvalovacích a kontrolních) procesů u zadavatele v oblasti zadávání VZ. Posluchačům budou poskytnuty související praktické rady a doporučení.

Obsah semináře

  1. postavení zadavatele v zadávacím řízení a jeho odpovědnost
  2. interní pravidla jako ochrana zadavatele a jeho pracovníků
  3. interní pravidla - co musí být / co nemůže být / co může být stanoveno
  4. nastavení rolí pracovníků zadavatele při zadávání zakázek
  5. útvary zadavatele podílející se na zadání VZ a komunikace mezi nimi
  6. zapojení externistů, využití administrátora
  7. ukázka procesu zadávání VZ
  8. rady a tipy

Harmonogam:

5.11.2020 9:00–15:00

6.11.2020 9:00–15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-300/2015, Veřejné zakázky - aktualizace a praxe

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

05.11.2020
ON-LINE

Začátek: 05.11.2020 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 12 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 6 250 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 04.11.2020

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

05.11.2020
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky