Zadávání veřejných zakázek financovaných z ESI fondů bez rizika finančních oprav

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Mgr. Martin Čech

Zástupce ředitele odboru práva veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvoj, spoluautor zákona o zadávání veřejných zakázek, autor Metodického pokynu pro zadávání zakázek financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů. Zastupuje Českou republiku při sporech s Evropskou komisí v oblasti právní úpravy veřejných zakázek.

Popis:

Seminář je zaměřen na zadávání veřejných zakázek financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů. Účastníkům semináře budou představeny povinnosti, které pro ně vyplývají z právních předpisů a dalších závazných dokumentů při zadávání veřejných zakázek financovaných z ESI fondů, přičemž bude kladen zvláštní důraz na rizikové faktory, jež mohou vést k udělení finančních oprav ze strany kontrolních a auditních orgánů. V rámci semináře bude účastníkům představeno zpracování zadávacích podmínek na veřejné zakázky malého rozsahu a veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném řízení a navazující procesní pravidla zadání veřejné zakázky malého rozsahu a veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení. V rámci každého zadávacího postupu budou účastníkům představeny příklady dobré a špatné praxe při zpracování zadávacích podmínek, při stanovení předpokládané hodnoty, při zpracování požadavků na kvalifikaci, při stanovení kritérií hodnocení, při stanovení technických podmínek, při stanovení obchodních podmínek, dále příklady dobré a špatné praxe při posouzení podmínek účasti, při hodnocení, při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny a provádění změn smlouvy.        

Obsah semináře:

  1. Povinnosti, které vyplývají z právních předpisů a dalších závazných dokumentů při zadávání veřejných zakázek financovaných z ESI fondů
  2. Rizikové faktory, jež mohou vést k udělaní finančních oprav ze strany kontrolních a auditních orgánů
  3. Zadávací podmínky na veřejné zakázky malého rozsahu a veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném řízení a navazující procesní pravidla zadání veřejné zakázky malého rozsahu a veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení
  4. Příklady dobré a špatné praxe při zpracování zadávacích podmínek, při stanovení předpokládané hodnoty, při zpracování požadavků na kvalifikaci, při stanovení kritérií hodnocení, při stanovení technických podmínek, při stanovení obchodních podmínek
  5. Příklady dobré a špatné praxe při posouzení podmínek účasti, při hodnocení, při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny a provádění změn smlouvy

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-513/2016, Název akreditace: Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

14.12.2020
ON-LINE

Začátek: 14.12.2020 09:00 (pondělí)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 3 220 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 13.12.2020

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

14.12.2020
Praha
19.01.2021
Praha
19.01.2021
ON-LINE
16.02.2021
Praha
16.02.2021
ON-LINE
25.03.2021
Praha
25.03.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky