Novela zákoníku práce v roce 2020

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

JUDr. Jakub Morávek Ph.D.

odborný asistent a tajemník na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Vedle svého působení na Právnické fakultě je taktéž aktivním advokátem se zaměřením zejména na právo pracovní, občanské a správní, včetně ochrany osobních údajů. V letech 2010–2012 působil jako ředitel odboru právní podpory a schengenské spolupráce Úřadu pro ochranu osobních údajů. Je autorem či spoluautorem bezmála stovky článků v odborných periodicích a příspěvků v konferenčních sbornících, v nichž se zaměřuje vedle práva pracovního, civilního a správního práva (zejména problematiky ochrany osobních údajů) i na prolnutí práva a jiných normativních soustav a systémů. Taktéž je autorem či spoluautorem řady odborných publikací a úspěšným řešitelem a spoluřešitelem několika grantových projektů. Působí jako místopředseda České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení a jako člen expertních orgánů České advokátní komory. 

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je představit účastníkům kurzu aktuální novelu zákoníku práce

Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

- nová pravidla pro dovolenou - výpočet, krácení a související otázky;

- nová pravidla pro přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů; 

- odvolání a vzdání se vedoucího pracovního místa podle novely zákoníku práce a rozhodovací praxe vysokých soudů;

- sdílené pracovní místo;

- právní úprava vysílání pracovníků;

- nová pravidla pro doručování v pracovněprávních vztazích; 

Harmonogam:

9:00–15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-380/2019, Pracovní právo

Kategorie:

Pracovní právo, Mzdy

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

25.11.2020
ON-LINE

Začátek: 25.11.2020 09:00 (středa)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200424

Uzávěrka: 24.11.2020

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

25.11.2020
Praha
16.12.2020
Praha
16.12.2020
ON-LINE
27.01.2021
Praha
27.01.2021
ON-LINE
24.02.2021
Praha
24.02.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky