Správní řízení dle zákona o státní službě v praxi

ON-LINE SEMINÁŘ

Lektor:

Mgr. Veronika Šumeldová

zaměstnanec ministerstva, podílela se na přípravě podkladů k z. o státní službě

Popis:

Výklad bude zaměřen zejména na zvláštnosti správního řízení ve věcech služebního poměru a na jednotlivé modely správního řízení řešené zákonem o státní službě z pozice jak služebního orgánu, tak účastníků těchto řízení. Zvláštní pozornost bude věnována především výběrovému řízení a kárnému řízení coby dvěma specifickým řízením upravených zákonem o státní službě.

Účelem semináře je seznámit jeho účastníky podrobně se vzájemným vztahem zákona o státní službě a správního řádu a s uplatněním příslušných ustanovení správního řádu v praxi v jednotlivých veřejnoprávních postupech odehrávajících se podle zákona o státní službě.

Cílovou skupinou semináře jsou zejména stávající či budoucí státní zaměstnanci, působící v ústředních a podřízených správních úřadech, tak odborná veřejnost.

Obsah:

  • zákon státní službě;
  • zvláštnosti správního řízení ve věcech služebního poměru;
  • jednotlivé modely správního řízení řešené dle zákona o státní službě z pohledu služebního orgánu;
  • správní řízení z pozice účastníků;
  • výběrová řízení;
  • kárná řízení;
  • diskuse, sdílení zkušeností.

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

Kategorie:

Správní a trestní právo, Přestupky

Pořadatel:

Aliaves s.r.o., Vyšehradská 320, 12800 Praha 2, IČ: 04636902, DIČ: CZ04636902

 Termín:

03.11.2020
ON-LINE

Začátek: 03.11.2020 09:00 (úterý)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2030200050

Uzávěrka: 02.11.2020

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

03.11.2020
Praha
19.01.2021
Praha
19.01.2021
ON-LINE
09.02.2021
Praha
09.02.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky