Náhrada škody v pracovním právu podle judikatury Nejvyššího soudu

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

JUDr. Jan Horecký Ph.D.

Jan Horecký se specializuje na obor pracovního práva, včetně sociálního dialogu a práva kolektivního vyjednávání. Je vedoucím Katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakultě MU v Brně, členem Kolegia expertů Asociace pro kolektivní vyjednávání, členem Výboru Společnosti pro pracovní právo, Dále aktivně působí na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů, editor Central European Journal of Labour Law and Personnel Management. Současně působí jako právní poradce na Českomoravské konfederaci odborových svazů. Věnuje se rovněž lektorské činnosti se zaměřením na pracovní právo, sociální dialog, kolektivní vyjednávání, a to i ve specializaci na veřejnou správu.

Jan Horecký je spoluautorem několika publikací, včetně komentáře k zákoníku práce, metodických pomůcek, středoškolských učebnic i vědeckých článků z oblasti pracovního práva individuálního i kolektivního.

Popis:

Cíl semináře

Cílem semináře je osvětlit účastníkům kurzu problematiku odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli, popř. zaměstnavatelem zaměstnanci při výkonu závislé pracovní činnosti. Posluchači kurzu by se po jeho absolvování měli hlouběji orientovat v jednotlivých typech odpovědnostních vztahů v pracovním právu, měli by umět rozlišit odpovědnost pracovněprávní od obecné soukromoprávní odpovědnosti a rovněž by si měli osvojit postup při zjišťování výše škody a uplatňování náhrady škody, to vše s ohledem na rekodifikaci soukromého práva a výklad odpovědnostních vztahů dle judikatury Nejvyššího soudu. Účastník by se měl orientovat v v lhůtách, v rámci kterých je možné náhradu škody uplatnit, popř. měl by znát okolnosti, které vylučují např. odpovědnost zaměstnavatele za škodu a stejně tak znát předpoklady a následky sjednání dohody o odpovědnosti za schodek na hodnotách svěřených k vyúčtování či za ztrátu svěřených předmětů, včetně výše náhrady škody, kterou je možné po zaměstnanci uplatňovat.

Obsah semináře

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

-          funkce odpovědnosti

-          preventivní povinnost předcházení škodám

-          odlišení obecné občanskoprávní odpovědnosti od odpovědnosti pracovněprávní

-          obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu

-          odpovědnost na věcech vnešených a odložených

-          zproštění odpovědnosti

-          obecná odpovědnost zaměstnance za škodu

-          odpovědnost za porušení zakročovací povinnosti

-          odpovědnost za schodek na hodnotách svěřených zaměstnanci k vyúčtování

-          odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů

-          stanovení výše škody

-          vyvinění se

-          uplatnění náhrady škody

 

 

 

Harmonogam:

9:00–15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - Novela zákoníku práce, AK/PV-375/2017

Kategorie:

Pracovní právo, Mzdy

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

05.11.2020
ON-LINE

Začátek: 05.11.2020 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 04.11.2020

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

05.11.2020
Praha
10.12.2020
Praha
10.12.2020
ON-LINE
14.01.2021
Praha
14.01.2021
ON-LINE
11.03.2021
Praha
11.03.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky