Zákon o obcích

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

JUDr. Adam Furek

zaměstnanec Ministerstva vnitra, Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly

Popis:

Cíl semináře

Cílem je poskytnout účastníkům konkrétní a odborné znalosti z oblasti obecní samosprávy. Seminář je zaměřen na výklad zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecního zřízení). Účastníci by měli získat přehled o právním zakotvení samosprávy v České republice, o ustavování a činnosti orgánů územní samosprávy (zastupitelstva, rady, starosty, obecního úřadu atd.), o rozdělení pravomocí mezi jednotlivé obecní orgány, o pravidlech nakládání s majetkem, poskytování informací občanům a o právech občanů vůči obci (právo participovat při zasedání zastupitelstva, právo na přístup k informacím o činnosti obce apod.). Stranou nezůstanou ani připravované legislativní změny v této oblasti. Vzdělávání bude zaměřeno nejen na výklad ustanovení právních norem, ale i na jejich praktickou aplikaci v praxi (v práci úřadů a úředníků), včetně zodpovězení všech dotazů účastníků vzdělávání a včetně aktuální judikatury.

Obsah semináře

Část první (obecná charakteristika)

  1. Charakteristika obce jako základního územního samosprávného celku; samostatná a přenesená působnost obcí
  2. Občané obce a jejich práva

                      

 Část druhá (obecní orgány – pravomoci, jednání)

  1. Zastupitelstvo obce (jednání zastupitelstva, členství v zastupitelstvu, včetně rezignace a zániku mandátu, práva a povinnosti zastupitelů, střet zájmů apod.)
  2. Ostatní obecní orgány (rada obce, starosta, obecní úřad)

 

 Část třetí (nakládání s obecním majetkem)

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-78/2014

Kategorie:

Pracovní právo, MzdyOstatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

04.11.2020
ON-LINE

Začátek: 04.11.2020 09:00 (středa)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 3 220 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 03.11.2020

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

04.11.2020
Praha
01.12.2020
Praha
01.12.2020
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky