Novela zákona o místních poplatcích

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. Marta Balnerová Uzlová

Lektorka je ředitelkou Odboru 39 – Správní činnosti v oblasti daní, cel a poplatků na Ministerstvu financí, do jehož gesce spadá zákon o místních poplatcích a podílela se na zpracování jeho novely. Přednášející je rovněž v seznamu odborných lektorů Ministerstva vnitra zajišťujících zkoušky odborné způsobilosti v oblasti daní a poplatků pro úředníky územních samosprávných celků.

Popis:

Cíl semináře

Cílem školení je podrobné seznámení se změnami právní úpravy zákona o místních poplatcích, které přinesla novela zákona o místních poplatcích od 1. 1. 2020.

Obsah semináře

1) Poplatek z pobytu

 • Předmět poplatku
 • Poplatkové subjekty
 • Základ, sazba a výpočet poplatku
 • Zákonné osvobození fyzických osob
 • Evidenční povinnost
 • Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu

2) Věcná úprava některých poplatků

 • Poplatek ze psů
 • Poplatek za užívání veřejného prostranství
 • Poplatek ze vstupného
 • Poplatek za povolení k vjezdu

2) Úprava procesních ustanovení

 • Náležitosti obecně závazné vyhlášky
 • Úprava ohlašovací povinnosti

3) Nová systematika zákona

4) Přihlášení fyzické osoby pro účely správy místních poplatků

5) Odpovědi na nejčastější dotazy kladené ze strany úředníků i veřejnosti

Harmonogam:

9:00–15:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - AK/PV-121/2017

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

11.12.2020
ON-LINE

Začátek: 11.12.2020 09:00 (pátek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 2 620 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200464

Uzávěrka: 10.12.2020

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky