Péče o děti v rodině a mimo rodinu dle občanského zákoníku

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MPSV+MV UZAVŘENO

Lektor:

JUDr. Hana Nová

Lektorka je uznávanou odbornicí na rodinné právo, podílela se na tvorbě Zákona o rodině, občanského zákoníku a řady dalších předpisů, autorka a spoluautorka komentářů a učebnic rodinného práva, je iniciátorkou a propagátorkou zavedení tabulek výživného v ČR. Má mnoho zkušeností s přednášením pro UK, ministerstva, různé instituce aj.; členka sboru lektorů Justiční akademie. Lektorka je bývalou soudkyní obvodního soudu pro Prahu 8, momentálně spolupracuje jako asistent na obvodním soudě Prahy 4.

Popis:

Cílem vzdělávacího programu je podrobné vymezení níže zmíněné problematiky, které má vést ke zvýšení orientace sociálních pracovníků a pracovníků OSPOD nejen v platné legislativě, ale i v konkrétních soudních judikátech a sporech, které mohou být motivačním vodítkem pro správnou praxi v rámci jednání s rodinami.

Účastník vzdělávacího programu si jeho úspěšným absolvováním prohloubí znalosti potřebné pro efektivní výkon a zabezpečení sociální služby a sociálně-právní ochrany dětí, dále získá přehled v aktuálně platné právní úpravě a možnost podrobně zorientovat se prostřednictvím judikátů a kazuistik v této problematice tak, aby prostřednictvím této praxe lépe zefektivnil sociální poradenství v práci s rodinami s dětmi.

Seminář je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem vnitra.

V rámci akreditovaného kurzu Vám bude představena problematika „Péče o děti v rodině a mimo rodinu dle občanského zákoníku“

 a to zejména v rámci vybraných okruhů jako je rodičovská odpovědnost, která je základem vztahů mezi rodiči a dětmi, svěření nezletilých dětí do péče dle § 953 o.z, pěstounská péče a její formy, poručenství, osvojení nezletilých dětí a ústavní výchova jako krajní řešení sociálních nebo výchovných problémů.

Dále bude zahrnuta problematika vyživovací povinnosti k dětem s ohledem na tu kterou formu náhradní péče.

Během celého kurzu bude kladen důraz na judikaturu, především Ústavního soudu

 1. RODIČOVSKÁ ODPOVĚDNOST
 • vztahy mezi rodiči a dětmi
 • rodičovská odpovědnost (právní předpoklady, účastníci, vznik a zánik,      obsah rodičovské odpovědnosti)
 • oblasti mimo rodičovskou odpovědnost
 • zásahy státu (pozastavení, omezení, zbavení)
 1. SVĚŘENECTVÍ  ( dříve svěření dítěte do péče třetí osoby)
 • Zákonné předpoklady
 • Procesní otázky
 • Výživné
 • Vztah k rodičovské odpovědnosti
 1. PĚSTOUNSKÁ PÉČE
 • Zákonné předpoklady
 • Procesní otázky
 • Formy pěstounské péče
 • Role státu
 • Výživné
 • Vztah k rodičovské odpovědnosti
 1. PORUČENSTVÍ
 • Zákonné předpoklady
 • Procesní otázky
 • Výživné
 • Vztah k rodičovské odpovědnosti

5 .  OSVOJENÍ            

 • Zákonné podmínky
 • Procesní otázky
 • Udělení a odvolání souhlasu s osvojením
 • Řízení o nezájmu
 • Péče před osvojením
 • Právní důsledky osvojení
 • Osvojení zrušitelné a nezrušitelné
 • Utajení osvojení
 • Dohled nad osvojením
 • Výživné
 • Vztah k rodičovské odpovědnosti a její obnovení při zrušení osvojení
 1.    ÚSTAVNÍ VÝCHOVA
 • Zákonné podmínky
 • Procesní otázky
 • Zrušení ústavní výchovy
 • Alternativy ústavní péče
 • Výživné

    7.     DISKUZE, SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

Akreditace:

MPSV - A2018/0704-SP/PC Název akreditace: Úprava poměrů nezletilých dětí - rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost, společná a střídavá péče
MV - Ministerstvo vnitra

Kategorie:

Ostatní

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

03.12.2020
ON-LINE

Začátek: 03.12.2020 09:00 (čtvrtek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 3 220 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 02.12.2020

Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky