Velká novela zákoníku práce účinná od 30.7.2020

AKREDITOVÁNO MV BLÍŽÍ SE TERMÍN PŘIHLÁŠEK

Lektor:

JUDr. Michael Košnar

působí jako vrchní ministerský rada na odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí, kdy se významně podílí na tvorbě a novelizaci pracovněprávních předpisů, zejména pak zákoníku práce. Dále se věnuje lektorské a publikační činnosti se zaměřením na pracovní právo v aplikační praxi.

Popis:

Cíl semináře:

Poskytnout posluchačům komplexní informace ke změnám, které k 30. 7. 2020 a k 1. 1. 2021 přináší navržená novela zákoníku práce.

Obsah semináře:

  • nová koncepce dovolené - srovnání stávající a navržené právní úpravy na modelových příkladech, vysvětlení nového výpočtu práva na dovolenou, možnost převodu dovolené do dalšího kalendářního roku, změny při čerpání dovolené ve svátek (účinnost 1. 1. 2021)
  • změny při doručování písemností (účinnost 30. 7. 2020)
  • zpřesnění úpravy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů (účinnost 30. 7. 2020)
  • nový institut sdíleného pracovního místa (účinnost 1. 1. 2021)
  • změny v oblasti náhrady škody a nemajetkové újmy (účinnost 1. 1. 2021)
  • změny u překážek v práci (účinnost 30.7.2020 a 1. 1. 2021)
  • zpřesnění úpravy odvolání z vedoucí funkce (účinnost 30. 7. 2020)
  • zrušení povinnosti vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání u DPP (účinnost 30. 7. 2020)

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-380/2019, Název akreditace: Pracovní právo

Kategorie:

Pracovní právo, Mzdy

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

27.10.2020
Praha

Začátek: 27.10.2020 09:00 (úterý)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 3 590 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200449

Uzávěrka: 20.10.2020

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

24.11.2020
Praha
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky