Jak se bránit proti stresu a jak ho využít

ON-LINE SEMINÁŘ AKREDITOVÁNO MV UZAVŘENO

Lektor:

MUDr. František Koukolík DrSc., FCMA

lektor je významný český neuropatolog, spisovatel a publicista věnující se zejména popularizaci oboru psychopatie a sociopatie se značným přesahem do společenských otázek a propagace kritického myšlení a vědeckého přístupu. Člen České lékařské akademie. Přednáší na 3. lékařské fakultě UK v Praze. Vydal okolo padesáti časopiseckých vědeckých publikací a řadu monografií.

Popis:

Hlavním cílem semináře je kvalifikovaně seznámit účastníky se strategiemi, které mohou napomoci správně uchopit fenomén dnešní doby – stres.  Řadíme mezi ně optimismus, přehodnocování poznáním, sociální kompetence a podpora, pocit smyslu a významu života či postoj ke smrti. Zvládání stresu je klíč k životnímu úspěchu a pocitu štěstí. Seminář napoví, jak stres správně prožívat a jak s ním zacházet.

Obsah semináře:

  • Co je stres 
  • Stres – mozek – vnitřní orgány a zpět
  • Stres u dětí a dospívajících
  • Chronický stres dospělých lidí
  • Stres vedoucích pracovníků
  • Stres podřízených
  • Stres žen a mužů
  • Příčiny a důsledky chronického stresu
  • Posttraumatická stresová porucha
  • Stres v průběhu stárnutí

Cílovou skupinou semináře jsou zejména zaměstnanci veřejné správy, kteří pracují na exponovaných pozicích, dále zaměstnanci Policie ČR, ředitelé škol, pedagogičtí pracovníci a pracovníci sociálních služeb.

Harmonogam:

10:00–13:00

Místo konání:

Akreditace:

MV - Písemná a ústní komunikace ve veřejné správě, AK/PV-555/2017

Kategorie:

Měkké dovednosti, Informatika

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

09.12.2020
ON-LINE

Začátek: 09.12.2020 10:00 (středa)

Délka výuky: 3 hodiny

Místo konání: ON-LINE

Cena za osobu: 4 770 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040200510

Uzávěrka: 08.12.2020

 Další termíny:

10.03.2021
Praha
10.03.2021
ON-LINE
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky