Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj !náhradní termín za 3.4.2020!

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

Ing. Hana Juráňová

Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.

Popis:

Obsah semináře

- Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě po 1. 1. 2019

- Legislativní rámec v r. 2019 - Zákon 320/2001 Sb. o finanční kontrole, prováděcí vyhláška č.416/2004.

- Informace MFČR a MVČR, aktuální metodická pomoc CHJ, významná podpora

- Zákon o finanční kontrole

- Vymezení pojmů

- Obecná formulace finanční kontroly

- Cíle finanční kontroly

- Organizační zajištění finanční kontroly

- Veřejnosprávní kontrola

- Zákon o kontrole

- Veřejnosprávní kontrola u žadatelů a příjemců dotace, příspěvků, návratné finanční výpomoci, změny v návaznosti na legislativu

- VSK u zřízených p. o.

- Vnitřní kontrolní systém

- Povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců

- Předběžná kontrola, průběžná kontrola, následná kontrola

- Záznam o kontrole

- Praktický průběh řídící kontroly a nejčastější nedostatky

- Příklad řídící kontroly u výdajů

- Příklad řídící kontroly u příjmů

- Systém vnitřních směrnic, příklady obsahu základních směrnic tvořících vnitřní kontrolní systém účetní jednotky, aktualizace směrnic

- Finanční kontrola ve vazbě na trestní odpovědnost

- Nejčastější dotazy, chyby, praktické poznatky a rady k aplikaci zákona o finanční kontrole.

- Shrnutí, workshop, závěr

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude upřesněn na místě.

Místo konání:

BRNO - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MV - AK/PV-72/2016

Kategorie:

Finanční a daňové právo, Majetek

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

02.11.2020
Brno

Začátek: 02.11.2020 09:00 (pondělí)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Brno

Cena za osobu: 2 990 Kč bez DPH

Var. symbol: 2040500002

Uzávěrka: 26.10.2020

  Přihlásit na kurz
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky