Aktuální otázky náhrady škody ze strany státu – dle zákona č. č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti státu za škodu - AKTUALIZOVÁNO v návaznosti na stávající krizovou situaci vyvolanou COVID 19

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

JUDr. David Vláčil

Soudce Nejvyššího soudu ČR

Popis:

Na základě současné krizové situace, budete seznámeni se základními možnostmi projednávání nároků, uplatňovaných v souvislosti s krizovými opatřeními proti COVID 19.

Cíl semináře

Seznámit účastníky s právní úpravou odpovědnosti orgánů veřejné moci a oprávněných úředních osob za výkon veřejné moci dle zákona č. 82/1998 Sb., s nejčastěji řešenými problémy a s navazující judikaturou Nejvyššího soudu ČR.

Obsah semináře

  • kdy jde o újmu způsobenou výkonem veřejné moci
  • budou probrány rozdíl mezi nezákonným rozhodnutím
    a nesprávným úředním postupem při různých činnostech orgánů veřejné moci (včetně průtahů a nepřiměřené délky řízení)
  • podmínky vzniku nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy
  • postup orgánů veřejné moci při předběžném projednávání nároků náhrady škody nebo nemajetkové újmy
  • promlčení nároků náhrady škody nebo nemajetkové újmy
  • odpovědnosti jednotlivých oprávněných úředních osob
    a způsob regresního uplatňování nároku vůči nim

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

PRAHA - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MV - AK/PV-241/2016

Kategorie:

Pracovní právo, Mzdy

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

02.11.2020
Praha

Začátek: 02.11.2020 09:00 (pondělí)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Praha

Cena za osobu: 4 990 Kč bez DPH   OBĚD V CENĚ

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 26.10.2020

  Přihlásit na kurz
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky