Vznik a skončení pracovního poměru v zákoníku práce s využitím příslušné judikatury

AKREDITOVÁNO MV

Lektor:

JUDr. Zdeněk Hejhal

Státní zaměstnanec při Ministerstvu práce a sociálních věcí, v odboru pracovněprávní legislativy ve funkci vedoucího oddělení pracovněprávního. Pracovní zkušenosti nabíral i na pozici právník při odboru personálním v sekci lidských zdrojů v České národní bance. Je rovněž pravidelným přísedícím v pracovněprávním senátu při Okresním soudu v Kolíně.

Popis:

Cíl semináře:

Poskytnout posluchačům ucelený přehled právních možností vzniku a skončení pracovního poměru včetně využití relevantní judikatury.

Obsah semináře:

V rámci semináře bude podrobně vysvětlen vznik a skončení pracovního poměru z pohledu zákoníku práce. Posluchači budou seznámeni s jednotlivými náležitostmi, úskalími a dopady do praxe z pohledu právní úpravy dotvářené příslušnou judikaturou českých soudů:

 • vznik pracovního poměru (pracovní smlouvou a jmenováním a jejich náležitosti)
 • rozvázání pracovního poměru dohodou smluvních stran
 • výpověď daná zaměstnavatelem
 • výpověď daná zaměstnancem
 • okamžité zrušení pracovního poměru
 • skončení pracovního poměru na dobu určitou
 • zrušení pracovního poměru ve zkušební době
 • odstupné
 • odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance (postup a jednotlivé kroky)
 • doručování písemností při skončení pracovního poměru (ze strany zaměstnavatele a zaměstnance)
 • činnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
 • legislativní novinky v pracovním právu

Harmonogam:

9:00–15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Místo konání:

OLOMOUC - Olomouc - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Akreditace:

MV - Ministerstvo vnitra
AK/PV-455/2018, Název akreditace: Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě

Kategorie:

Pracovní právo, Mzdy

Pořadatel:

Aliaves & Co. a. s., Vyšehradská 320, PRAHA 2, IČ: 28988230, DIČ: CZ28988230

 Termín:

11.09.2020
Olomouc

Začátek: 11.09.2020 09:00 (pátek)

Délka výuky: 6 hodin

Místo konání: Olomouc

Cena za osobu: 2 590 Kč bez DPH

Var. symbol: bude upřesněno

Uzávěrka: 04.09.2020

  Přihlásit na kurz

 Další termíny:

02.10.2020
Brno
06.11.2020
Olomouc
Bližší informace a přihlášky:    +420 222 511 152     prihlaska@aliaves.cz
©2019 Aliaves & Co., a.s. Specialista na kurzy, školení a zakázkové vzdělávání. Všechna práva vyhrazena | Obchodní podmínky